ایگوما
egomaa

مشاوره کودک و نوجوان

عوارض استرس و مدیریت استرس در نوجوانان

تنفس آرام و عمیق شما این پیام را به مغز مخابره میکند که همه چیز خوب است و مشکلی وجود ندارد. در حالت استرس سیستم پاراسمپاتیک فعال است. اما وقتی نفس های کوتاه میکشید و یا نفس خود را حبس میکنید سیستم سمپاتیک فعال میشود.