ایگوما
egomaa
اعتیاد و انواع آن
...

18

18

نویسنده مشاور ایگوما

اعتیاد و انواع آن

تعریف اعتیاد جزئیات بسیار زیادی دارد. اعتیاد شامل ابعاد مختلفی است که تشکیل شده از فاکتورهایی از جمله مسائل فردی، ژنتیکی، اجتماعی، فرهنگی و...می باشد. سوالات تخصصی مختلفی در این حوزه مطرح می شود، مثل اینکه آیا فردی معتاد است و بعد به مواد روی می آورد و یا برعکس؛ آیا مصرف مواد با وابستگی به مواد متفاوت است؟، و يا درمان برای همه افراد یکسان است؟

مشاوره ترک اعتیاد ایگوما

به طور کلی در درمان اعتیاد، نحوه اجرای جلسات درمانی بر اساس نظر درمانگر بر حسب موقعیت فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی بیمار متفاوت است. صبر، حوصله و پشتکار، لازمه وارد شدن  بیمار و خانواده بیمار در پروسه درمانی اعتیاد می باشد.

افراد می توانند به انواع مواد از سنتی تا صنعتی، قرص، مشروبات الکلی، س ک س و...اعتیاد داشته باشند؛ که دربرگیرنده مردان ، زنان و کودکان نیز هست. درمان اعتیاد تنها شامل استفاده نکردن از مواد و ترک رفتارهای اعتیادی در کوتاه مدت نیست. درمانگر به افراد کمک می کند تا در طولانی مدت بتوانند با آگاهی، از رفتار اعتیادی دوری کنند و رفتار و اعمال مثبت را براساس ویژگی های فردی، جایگزین اعتیاد خود بکنند.

مشاوره اعتیاد ایگوما

پیشگیری از اعتیاد حائز اهمیت است، در این خصوص آگاهی خانواده ها و نوجوانان از عواقب زیان بار اعتیاد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در این زمینه خانواده ها می توانند با آگاهی از طریق کارگاه های تخصصی در این زمینه و مشاوره فردی و مشاوره خانواده در خصوص انواع مواد و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد، قدم مثبتی در جهت سلامت فرزندان خود بردارند.

آویسا خبیری پویا (دکتری روانشناسی تخصصی)

در درمان اعتیاد، نحوه اجرای جلسات درمانی بر اساس نظر درمانگر بر حسب موقعیت فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی بیمار متفاوت است. صبر، حوصله و پشتکار، لازمه وارد شدن بیمار و خانواده بیمار در پروسه درمانی اعتیاد می باشد.

ایگوما / مشاور

ارسال نظرایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود و فقط برای ارسال پاسخ برای شما استفاده خواهد شد