ایگوما
egomaa

مشاوره و روانشناسی

ما انسان ها تفاوت های زیادی با هم داریم ولی در عین داشتن این تفاوت ها، شکل و شیوه ای مشابه در رفتار و زندگی ما جریان دارد که باعث ایجاد همانندی هایی در ما می شود. گاهی یک خصوصیت شخصیتی و گاهی یک تجربه ی اجتماعی، ما را در یک گروه قرار می دهد. چه بخواهیم و چه نخواهیم زندگی ما پر است از اینگونه تشابهات زمانی و مکانی و نژادی. اما یکی از فواید این موضوع، داشتن تجربیات مشابه و به دست آمدن اصولی کارآمد برای بهتر زندگی کردن است. وقتی دانشمندان و پژوهشگران این اصول و قواعد را در زمینه ی فکری و روانی بررسی کردند و آن را به صورت علمی مورد آزمون و خطا قرار دادند، اصول روانشناسی شکل گرفت.

پیچیدگی رفتار های انسانی دلایل و عوامل زیادی دارد و در ضمن داشتن شباهت های کلی، تفاوت ها و ریزه کاری هایی در بر دارد که در نتیجه، مسائل پیش روی ما را در دسته های مختلفی قرار می دهد. روزهای عمر ما از زمان تولد و حتی پیش از تولد تا آخرین مراحل زندگی، هر کدام خصوصیات و دغدغه های مخصوص به خود دارند و هر کدام از اهمیت ویژه ای برخوردارند. با این حال بعضی نقاط عطف در زندگی هر فردی وجود دارد که سرنوشت او را تعیین می کند و گذشتن از این نقاط به تنهایی و بدون آگاهی سختی ها و مشکلات فراوانی  در پی خواهد داشت.

روانشناسی به کمک ما آمده است تا رویداد های درونی خود و اطرافیانمان را بهتر بشناسیم و زندگی بهتری را برای خود، خانواده و جامعه مان رقم بزنیم و همچنین در نقاط عطف زندگی خود با آگاهی و مهارت بیشتری انتخاب و زندگی کنیم. مرکز مشاوره روانشناسی ایگوما با خدمات مشاوره حضوری، مشاوره تلفنی و مشاوره آنلاین در نزدیکی شماست. ما می توانیم با گرفتن مشاوره و صحبت با مشاور مناسب خود، تا حدود زیادی از اتفاقات درونی خود آگاه شویم و حتی آنها را به میزان زیادی کنترل کنیم. همچنین می توانیم مهارت های زندگی را بیاموزیم و برای به کار بستن آنها در شرایط حساس زندگی خود تلاش کنیم. مشاوره با یک روانشناس با تجربه در زمینه ای که در زندگی ما به یک بحران تبدیل شده است میتواند راهگشای رفع مشکلات و ساختن مسیری زیبا تر شود.