ایگوما
egomaa
سکس تراپی چیست؟
...

18

18

نویسنده مشاور ایگوما

سکس تراپی چیست؟

در مشاوره جنسی یا سکس تراپی می توانید به راحتی با مشاور خود درباره مسائلی صحبت کنید که شاید حرف زدن از آنها با صمیمی ترین دوستانتان نیز برایتان راحت نباشد و چه بسا بی نتیجه باشد و حتی  موجب پشیمان تان شود.

واژه سکس اغلب برای افراد مایه خجالت و شرمساری است، این شرمساری به همین جا ختم نمی شود؛ افراد گمان می کنند در مورد مسائل و مشکلات جنسی خود نباید سوال کنند، چرا که اگر دچار ناکارآمدی جنسی شده اند دیگر راه درمانی برایش وجود ندارد و حس می کنند مراجعه به سکس تراپیست برای این قبیل مشکلات، از شأن و اعتبار آنها می کاهد. حتی برخی از فکر کردن به مسائل و مشکلات جنسی هم اجتناب می کنند.

مشاوره جنسی ایگوما

آگاهی جنسی؛ یکی از مهمترین راه های حل مشکلات جنسی

برای ملموس تر شدن الزام به آگاهی جنسی، ابتدا سوالی از خود بپرسید، آیا زمانی که مشکل قلبی یا گوارشی دارید به فرد متخصص مراجعه نمی کنید!؟، آیا از مطرح کردن مشکل خود تا حدی شرمسار می شوید که قید درمان را می زنید!؟. پاسخ نه است.

انسان ها، چون نیاموخته اند با اندام های جنسی خود آشنا شوند نتیجتا نمی توانند در مورد آن فکر کنند و یا دنبال راه حل بروند، هرچند در این زمینه نمی توان از نقش فرهنگی جامعه چشم پوشی کرد.

آگاهی جنسی چیست؟

تحقیقات نشان می دهد یکی از شکایات مهم در حوزه زوج درمانی مربوط به مسائل جنسی بین زن و مرد است. بسیاری از آزارهای جنسی بخصوص در مورد کودکان به دلیل عدم اطلاعات کافی خانواده ها و افراد از روابط جنسی و حریم و حقوق جنسی است.

سکسرتراپی ایگوما

سکس تراپیست در چه زمینه هایی به ما کمک می کند؟

سکس تراپیست به درمان ناکارآمدی های جنسی از جمله زود انزالی در آقایان، عدم نعوظ، عدم ارگاسم در خانم ها، نبود میل جنسی، کم شدن میل جنسی و... کمک می کند، همچنین به بررسی ملال جنسی در نوجوانی، بزرگسالی و درمان انحرافات جنسی از جمله سادیسم، مازوخیسم و... می پردازد.

دکتر آویسا خبیری پویا (سکس تراپیست - زوج درمانگر)

یکی از شکایات مهم در حوزه زوج درمانی مربوط به مسائل جنسی بین زن و مرد است. بسیاری از آزارهای جنسی بخصوص در مورد کودکان به دلیل عدم اطلاعات کافی خانواده ها و افراد از روابط جنسی و حریم و حقوق جنسی است.

ایگوما / مشاور

ارسال نظرایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود و فقط برای ارسال پاسخ برای شما استفاده خواهد شد