ایگوما
egomaa

تحلیل و نقد فیلم

پیشگیری و درمان به کمک ابزاری به نام "فیلم"

فیلم درمانی به معنای نقد و تحلیل روانشناسی یک فیلم، می تواند ابزاری شود برای بهبود شرایط زندگی و روابط بین فردی، خانواده درمانی، زوج درمانی، شناخت اختلالات، انواع اعتیاد، درمان های فردی، و همچنین گروه درمانی های مختلف مثل افرادی که برای ترک الکل مراجع کرده اند

پت تراپی براساس نقد و تحلیل فیلم "موستانگ" (بخش دوم)

ما حرف می زنیم، گوش می دهیم، اما حس نمی کنیم و مهمترین نکته این است که چطور می شود خیلی از افراد اغلب می گویند نمی دانم چی شده است، اما یک حالتی هستم، خوب نیستم. بدانیم اگر این نمی دانم هایمان در مورد خودمان زیاد است، پس احساسات خودمان رو نمی شناسیم؛

بررسی فیلم "موستانگ" و نگاهی به "پت تراپی" (بخش اول)

به طور کلی هر رفتاری که از انسان ناشی می شود، دارای علل و عواملی می باشد، عامل و نیرویی که انسان را جهت انجام کاری خاص سوق می دهد، انگیزه نامیده می شود. انگیزه فی الواقع عامل اصلی و نیرو دهنده تمامی رفتارهای انسان می باشد.