ایگوما
egomaa

مشاوره جنسی و زناشویی

یائسگی؛ یک کابوس نیست (بخش دوم)

شما به عنوان یک انسان تا وقتی که تمایل جنسی را در خود احساس می کنید می توانید به اندازه روزهای جوانی از آن بهره و لذت ببرید؛ پس از تمایلات و احساسات جنسی خود نه تنها شرمسار نباشید بلکه آن را حق خود بدانید، و در صورت لزوم به متخصص سکستراپی برای گرفت برنامه های منظم و کاربردی مراجع کنید.

یائسگی؛ یک کابوس نیست (بخش اول)

تاثیری که یائسگی روی رابطه جنسی می گذارد، احتمالا می تواند برای برخی زنان طول مدت رسیدن به ارگاسم را طولانی تر کند. اما با همه این تفاسیر هنوز هم برخی متخصصان اعتقاد دارند میل جنسی بیشتر تحت تاثیر هورمون آندروژن است و ربطی به یائسگی و برداشتن رحم ندارد؛ در کل می توان نتیجه گرفت برداشتن تخمدان ها و یائسگی، هم می تواند موجب کاهش میل جنسی شود و هم در مواردی هیچگونه اثری بر رابطه جنسی ندارد.

سکس تراپی چیست؟

یکی از شکایات مهم در حوزه زوج درمانی مربوط به مسائل جنسی بین زن و مرد است. بسیاری از آزارهای جنسی بخصوص در مورد کودکان به دلیل عدم اطلاعات کافی خانواده ها و افراد از روابط جنسی و حریم و حقوق جنسی است.