ایگوما
egomaa

مشاوره خانواده و زوج درمانی

مشاوره قبل از طلاق چیست؟

مشاره پیش از طلاق همیشه به معنای برگشت به زندگی نیست؛ بلکه بررسی است که در آن نقش دانای کل بودن زن یا مرد و دید تک مسیری برای زندگی مشترک برای مدتی مشخص از زوج ها گرفته می شود تا بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند.