ایگوما
egomaa

مشاوره قبل از ازدواج

5 قدم مهم برای پیدا کردن شوهر خوب

شما نباید سعی کنید کسی باشید که نیستید؛ نباید سعی کنید چیزهایی را که دوست دارید و یا عادت ها، افکار و اعتقادات خودتان را برای جذب کردن یک مرد تغییر دهید. حقیقت این است که: مردان زیادی وجود دارند، مردانی که دارای افکار و شخصیت هایی بسیار متفاوت و گوناگون هستند. در واقع فردی خوب برای یک نفر می تواند فردی نامناسب برای کسی دیگر باشد.

آیا هر فرد معقولی برای ازدواج مناسب است؟

انسان ها از لحاظ بیولوژیکی در این هنگام هورمون اکسی توسین زیادی در بدن شان ترشح می شود و با دچار شدن به هاله ای از عشق چشم هایشان را به روی حقایق می بندند؛ فکر کنید تا به حال چند نفر را دور و بر خود دیده اید که می گویند یا او یا هیچ کس