ایگوما
egomaa

مشاوره فردی و شخصیت

علائم افسردگی چیست و آیا افسردگی درمان می شود؟

افسردگی بر روی افکار، رفتار، احساسات، سلامتی جسمی، عملکرد فرد در محل کار، مدرسه و فعالیت های اجتماعی و خانوادگی و همچنین خوشحالی فرد، تأثیر زیادی دارد. باید توجه داشته باشید که داشتن یک یا چند مورد از این علامت ها حتما نشانه افسرده بودن نیست و از طرفی هم می تواند نشانه ای از افسردگی باشد